close
България

БВП расте, създаваме средно 18 лв. за отработен час

rastej-ikonomika

БВП на един зает се увеличава с 1.1% през третото тримесечие в сравнение със същия период на предходната година, по предварителни данни на НСИ.

Заетите в икономиката са 3 716.9 хил., а общият брой отработени часове е 1 490.4 милиона. На един зает се падат 7 261.5 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 18.1 лв. БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност средно на един зает през третото тримесечие на 2017 г. реално се увеличава с 0.5% и с 0.6% – за един отработен човекочас спрямо съответното тримесечие на предходната година.

По предварителни данни равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 7 230.4 лв. брутна добавена стойност (БДС) средно на един зает и 17.3 лв. за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 6 559.6 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 16.5 лв. от текущия обем на показателя.

Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор – 2 221.2 лв. БДС на един зает и 5.7 лв. за един отработен човекочас.

През третото тримесечие на 2017 г. БВП възлиза на 26 990 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 13 800 млн., като на човек от населението се падат 1 948 евро.

Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.9% на БВП в сравнение с третото тримесечие на 2016 г. и 0.9% спрямо второто тримесечие на 2017 година. /dnes.bg