close
България

Бивш директор на болница с условна присъда

temida-syd

Бившият директор на МБАЛ“ Св.Пантелеймон “АД- гр.Ямбол Любомир М.е сключил две неизгодни сделки и умишлено е ощетил здравното заведение с 46 800 лв. с ДСС. Състав на апелативен съд – Бургас потвърди присъдата на ОС- Ямбол, с която М. е осъден условно на една година и четири месеца лишаване от свобода с три години изпитателен срок, съобщиха от прокуратурата.

Любомир М. е признат за виновен в това, че през 2014 г. в качеството си на длъжностно лице – Изпълнителен директор на болницата, действайки в условията на продължавано престъпление съзнателно е подписал два договора за предоставяне на консултантски услуги с „Л” ЕООД. Единият е за попълване и окомплектоване на документи, съгласно изисквания за кандидатстване по покана на МРРБ по проект за „Подкрепа за обновяване и модернизация на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” по Приоритетна ос 1 “Устойчиво развитие“. Според втория договор болницата е платила на същото дружество и за извършване на консултантски услуги, свързани с изготвянето на анализ на разходи и ползи от участието в проекта за обновяване на лечебното заведение. Директорът е разпоредил лично авансовото плащане на двете възнаграждения по тях в общ размер на сумата 46 800 лева, като по този начин е причинил на представляваното лечебно заведение имотна вреда.

Двете съдебни инстанции са единодушни, че сделките са неизгодни, тъй като не е имало никаква необходимост от тяхното сключване. По делото по несъмнен начин е установено, че болницата изобщо не е получавала покана за участие в такава програма. Министерството на здравеопазването, в качеството му на бенефициент по схемата за безвъзмездна финансова помощ, не е депозирало в Управителния орган на ОПРР проектно предложение с обект на интервенция МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД – гр. Ямбол, тъй като тази болница не е била предвидена за финансиране съгласно Концепцията за преструктуриране на системата за болнична помощ на Р. България за периода 2010 г. – 2017г. Здравното заведение дори не е било включено в групата на тези, които са могли да получат финансиране по ОПРР при наличие на свободен финансов ресурс. Въззивният състав приема извода на първоинстанционния съд, че е налице пряк умисъл в действията на изпълнителния директор на болницата. Той е бил наясно с това, че тя не е била предвидена за финансиране, че е липсвала каквато и да е възможност лечебното заведение, което не е бенефициент по ОПРР, да кандидатства за получаване на безвъзмездна финансова помощ, а това означава, че подсъдимият е разбирал, че сключването на процесните договори за консултантски услуги е било безполезно.

Подсъдимият Любомир М. е осъден да заплати на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД гр. Ямбол сума в размер на 46 800 лв., представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди.

Решението подлежи на касационно обжалване и протестиране пред ВКС на Р България в 15 – дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.