close
България

Билетчето в Бургас става 1.30 лева от 1 декември

avtobus-burgasbus

Цената на билетчето за градския транспорт в Бургас бе увеличена от 1.00 лева на 1.30 лева от 1 декември тази година. Това стана с решение на Общински съвет – Бургас, близо два месеца, след като идеята бе лансирана от управителят на общинския превозвач „Бургасбус“ Петко Драгнев. Вероятно поради тази причина предложението мина без особени дебати в местния парламент и бе прието с 37 гласа за, 4 против и 4 въздържали се.

Още тогава бяха изтъкнати три основни причини, поради които цената трябва да бъде завишена с 30%.

Първата от тези причини е завишението на задължителния праг на минималната работна заплата. Това автоматично води до увеличен фонд работна заплата, който не се компенсира от външни приходи, а единствено чрез намаление на разходите.

Втората причина е пазара на труда в областта на автомобилния транспорт. Особеното при него е, че след адаптиране на секторното законодателство към европейското, значително са завишени изискванията персонално към водачите в обществения превоз на пътници. Заедно с това пазарът на Европейския съюз е отворен и няма пречки наши водачи да работят в други европейски държави при по-добро заплащане, което от своя страна води до недостиг на квалифицирани кадри в сектора.

Третата причина е националната политика през тези години за частично, а не пълно компенсиране на пътуванията на групи граждани, определени с наредба, както и намаление на субсидирането на губещи линии.