close
България

Близо 500 хил. лв. ще бъдат вложени в добив на строителни материали край Айтос

stroitelni-materiali

 

Правителството предостави на „Бургаспътстрой“ АД концесия за 35 години за добив на строителни материали – пепелни туфи и туфити, от находище „Айтос“. Кариерата се намира в землището на Айтос. Очаква се постъпленията от концесионни плащания да надхвърлят 541 800 лева без ДДС, които ще се разпределят между държавния бюджет и бюджета на общината. Предвидените инвестиции за периода на концесията за обезпечаване на производствената дейност са в размер на 499 000 лв.

С 15 години се удължават концесионните договори за добив от находищата „Златна Панега“, област Ловеч, и „Лиляче“, област Враца. Искането за промяна е на концесионерите – „Златна Панега цимент“ АД и „Холсим България“ АД. Мотивът и на двете дружества е наличието на оставащи запаси в находищата, които биха останали неиззети. И двата концесионни договора са сключени през 1997 г., като от „Златна Панега“ се добиват варовик и мергел, а от „Лиляче“ – варовици. С одобрените днес изменения в концесионните договори МС променя и начина на формиране на концесионните плащания като го привежда в съответствие с нормативната уредба, приета през 2007 г.

Министерският съвет отмени прехвърлянето на концесионни права за находище „Цареви ливади – изток“ от ЕТ „Морски бряг-Атанаска Василева“ на „Барс“ АД. Причината за това е отказът на „Барс“ АД от концесията. Находище „Цареви ливади-изток“ е разположено на територията на община Суворово, област Варна. Концесията за него е предоставена през април 2009 г. за 25 години на ЕТ „Морски бряг-Васил Василев“. През 2014 г. договорът е продължен с правоприемника – ЕТ „Морски бряг-Атанаска Василева“. При отказа на „Барс“ АД концесионер на находището остава ЕТ „Морски бряг-Атанаска Василева“.