close
България

България е с най-ниския жизнен стандарт в ЕС

magazin

България е последна в класацията по материален жизнен стандарт в ЕС. Това показва изследване на проф. Васил Цанов и проф. Георги Шопов от Института за икономически изследвания при БАН.

По отношение на териториалните различия в страната според проучването водещ е Югозападният район, а сред губещите са Южен и Централен.

За последните 7 години България заема последното място в класацията, която подрежда страните в Европейския съюз по жизнен стандарт. От 2010 г. до 2017 г. оценките за България спрямо останалите страни членки са 4-6 пъти по-ниски, като тенденцията е те продължат да се понижават.

Докато в ЕС средният коефициент на материален жизнен стандарт за 2010 г. е бил 46.6%, то в България той е бил едва 9.9%, което ни нарежда на последно място сред 28-те държави. През тази година Лихтенщайн е страната с най-висок стандарт – 90.8%, а на опашката пред нас са Литва, Латвия и Румъния.

Подредбата за 2017 г. е същата. Средният коефициент в ЕС е бил 45.6%, докато в България той е бил 7%. И тогава страната ни се нареди на последно място, а непосредствено пред нас отново бяха двете балтийски държави и северната ни съседка. Има слаби изменения в позиционирането на страните членки за периода. Различията намаляват с 2.2%. Икономистите на БАН обаче отчитат, че между България и ЕС тези различия се увеличават.

С положителен растеж на материалния жизнен стандарт се открояват Великобритания, Чехия, Ирландия, Литва, Латвия, Полша, Словакия, Малта и Хърватия. От своя страна България неизменно остава с ниски оценки.

В доклада са изследвани и териториалните изменения на материалния жизнен стандарт у нас. За целта са използвани 3 групи показатели за оценка: „икономическо развитие“, „доходи и потребление“ и „неравенство и бедност“.

Обобщението на данните за изминалите 7 години показва, че подреждането по райони търпи значителни промени. Изследването сочи, че Югозападният държи водеща позиция през целия период.

Значителни подобрения се отчитат в Северен централен и Северозападен район, докато сред губещите се отличава Южен централен.

Областите с подобрен жизнен стандарт са Габрово, Плевен, Силистра и Разград. От друга страна, сред областите със значително по-ниски оценки се нареждат Сливен, Кърджали, Смолян и Варна.

Между районите се наблюдава слаба тенденция на сближаване. Независимо от това обаче диференциацията между областите се запазва.

Изследването сочи, че въпреки непрекъснато снижаване на жизненото равнище от 2010 г. насам, броят на областите в критично състояние намалява. /news.bg