close
България

ВАС връща каруците в Сливен

karuca

ВАС потвърди Решение на Административен съд – Сливен, с което е отменена част от Наредба на Общински съвет в града, с която се забранява движението на пътни превозни средства с животинска тяга на територията на населено място. В Решението си ВАС е определил протестирания текст, като незаконосъобразен и постановен в противоречие с закона за нормативните актове.

Според решението на съда, така формулираната забрана противоречи на принципа на съразмерност, залегнал в АПК, като се засяга права и законови интереси на граждани в степен по-голяма от необходимото за осъществяване целта, за която е издадена правната норма. В мотивите на протестирания административен акт на Общински съвет – Сливен липсват конкретни причини за налагане на оспорената забрана. Констатирано е, че по отношение на улиците в населено място, които не представляват едновременно и участъци от републикански и общински пътища, е приложим Закона за движение по пътищата. Според него, всеки водач на пътно превозно средство, включително и такива с животинска тяга, има право да се движи по пътища, отворени за обществено ползване, като спазва установените правила за движение.

Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване.