close
България

Вирус „сменя“ датите за подаване на данъчните декларации от името на НАП

nap

Вирус „предупреждава“ от името на Националната агенция за приходите за промени „в регламента и периодите за подаване на декларации в НАП“. Пълното съобщение гласи:

„Уважаеми госпожи и господа,

Национална агенция по приходите (НАП) напомня за промени в регламента и периодите за подаване на декларации в НАП. Необходимо е да се запознаете с нововъведенията с цел спазване на всички срокове. Напомняме, че в случай на данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този Закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000.

Внимание! Всички подробности касаещи изменения на регламента и сроковете ще намерите в прикачения файл. Национална агенция за приходите“.

Фалшивото съобщение се разпространява не за първи път по електронен път. Подобно нещо се случи и през октомври 2016 г.