close
България

Влизат в сила и новите изисквания на НЗОК при лечение на хроничен вирусен хепатит С

izsledwaniq-probi-kryv

От днес влизат в сила новите изисквания на НЗОК при лечение на хроничен вирусен хепатит С при болни над 18-годишна възраст в извънболничната помощ.

Изискванията за приложение на безинтерферонова терапия при лечение на хепатит С са съгласувани с националните консултанти по медицинска специалност „Гастроентерология“, с председателя на Българското дружество по гастроентерология и с външни експерти по същата специалност.

От лечението ще бъдат обхванати и пациенти с по-леки форми на чернодробно увреждане, без да се прилага първа, втора или трета линия за достъп до медикаменти.