close
България

В Нова Загора започна засаждането на дървета по улица „Бенковски“

1

Дърветата са от видовете Acer Platanoides Globosum – кълбовиден шестил и Prunus Cerasifera Nigra – червенолиста слива. Озеленяването на улицата ще бъде извършено поетапно, паралелно с ремонтните дейности.

Подбраните видове са с вертикална коренова система, което избягва опасността от надигане на тротоарните настилки и заплахата за основите на къщите в съседство. Короните на дърветата достигат максимална височина 5-6 метра и няма да представляват проблем за електропроводите по улицата. С това беше поставено началото на мероприятия по озеленяването в Нова Загора.

Планирано е закупуването и засаждането по улици и зелени площи в града на над 300 бр. дървета.