close
България

Дават на Комисията по дискриминация ежегодните психотестове за учителите

petyr-moskov

От синдикат „Образование“ са възмутени на обвинението от здравния министър в оставка Петър Москов към омбудсмана на Република България Мая Манолова, за ежегодните психопрегледи на българските учители, съобщиха от синдиката.

Междувременно е започнала процедура за предявяване на иск в Комисията по дискриминация за предложението от МЗ и за организиране на среща с националния омбусман, г-жа Мая Манолова.

При липса на комуникация Синдикат „Образование“ ще атакува ежегодните психопрегледи пред ВАС.

„На 01 ноември 2016г. в „Държавен вестник“ бе публикувана Наредба №4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците. В нея учителите се определят като опасни и застрашаващи живота и здравето на своите ученици. И това в деня на народните будители! Каква ирония!“, коментират от синдикат „Образование“.

От браншовата организация поискали обяснение от Здравното министерство за обстоятелствата, налагащи издаването на наредба, която определя българския учител като опасност за деца и ученици. Синдикатът предложи МЗ незабавно да отмени чл. 5 от тази наредба и по пътя на диалога да се достигне до текст, който не дискриминира и обижда българските учители.

В отговор Министерство на здравеопазването посочи, че омбудсманът на Република България, г-жа Мая Манолова, през ноември 2015 година е уведомила МЗ за неизпълнение на задължение по отменения Закон за народната просвета. Според него, задължение на министъра на образованието и науката е да приеме наредба, с която да бъдат определени заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, съгласувано с министъра на здравеопазването.

Омбудсманът е изтъкнал също, че в приетия нов Закон за предучилищно и училищно образование, в сила от 01 август 2016г., отговорността за приемането на наредбата е вменена на министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката.

В новия закон, обаче, в чл. 215, ал.1, т.3 са определени само заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, но никъде не се посочва, че това трябва да се удостоверява ежегодно, обясняват от синдиката. В този смисъл чл. 5 от Наредба №4 уронва престижа и накърнява достойнството на българския учител, вменявайки му по презумпция, че е с психични отклонения.

Педагогическите специалисти не са единствените, които работят с деца и ученици. Защо трябва само учителите да се преглеждат и удостоверяват ежегодно добро душевно здраве, а не трябва да го правят, например, педиатрите, чиято работа с деца носи същия риск и отговорност. Същото се отнася и до хората, работещи с групи деца и ученици – треньори, аниматори, туроператори и др., питат от синдиката.

От организацията припомнят, че Министерство на здравеопазването до този момент не е предприело никакви компесаторни механизми и профилактични мерки за запазването от високия стрес и растящата през годините агресия – физическа, вербална и психологическа, на най-многобройната като човешки ресурс публична професия в държавния сектор.

При тези неадекватни действия на министър Москов, Синдикат „Образование“ щеше да поиска незабавно неговата оставка, ако той не беше вече в оставка, пишат в обръщението си до медиите от организацията. /news.bg