close
България

КЗК погна ЕВН, ЧЕЗ и Енерго-Про за нарушения

tok436

Комисията за защита на конкуренцията с определения предяви твърдения за извършени нарушения по чл.21 от ЗЗК на разпределителните и снабдителните предприятия от икономическите групи ЕВН, ЧЕЗ и Енерго-Про.

КЗК установи, че предприятията във всяка от икономическите групи прилагат обща стратегия и практики, с които дискриминират независимите търговци извън съответните групи и ограничават търговията с електрическа енергия по свободно договорени цени. Като обменят в рамките на групите си съществена информация за клиенти, които преминават от доставка по регулирани към доставка по свободно договорени цени и забавят издаването на необходимите документи, дружествата възпрепятстват процеса на първоначална смяна на крайния снабдител с доставчик по свободно договорени цени.

На ответните дружества е определен 30-дневен срок за запознаване с материалите по преписката и представяне на писмени възражения по предявените твърдения.