close
България

НС ограничи правомощията на частните съдебни изпълнители

narodno-sybranie

Парламентът прие на първо четене предложенията на омбудсмана Мая Манолова, с които се ограничават правомощията на частните съдебни изпълнители, банките и монополите.

Депутатите подкрепиха единодушно четирите законопроекта за промени в Гражданския процесуален кодекс, внесени от ГЕРБ, „БСП за България“, „Обединените патриоти“ и ВОЛЯ, съобщи БТА.

С измененията се подобрява процедурата по призоваване на длъжника. Той трябва да бъде търсен най-малко три пъти на посочения от него адрес, като един от тях задължително да е в неработен ден. Въведена е възможност съдът служебно да проверява адресната регистрация на ответника и да проверява неговата месторабота при връчване чрез работодателя.

Обвързва се несеквестируемият доход на длъжника с размера на минималната работна заплата. Предвижда се и възможност възражението на длъжника срещу заповед за незабавно изпълнение със заявител банка, да спира изпълнението, както и правото на длъжника да обжалва определената от съдебния изпълнител оценка на недвижимия имот.

За да се улесни доброволното изпълнение, се предвижда задължение за посочване на банкова сметка в исковата молба, в съдебното решение, в заявлението за издаване на заповед за изпълнение и в самата заповед за изпълнение.

Манолова изрази надежда, че между двете четения ще останат подкрепените промени, свързани с призоваването, така че граждани да не могат да бъдат съдени без да знаят, ще бъде въведена пропорционалност между изпълнителните способи и размера на дълга, така че за малък дълг от сто лева да не запорират цялото ти имущество, банковите сметки, трудовото възнаграждение, жилища, също така да има възможност да бъдат обжалвани оценките на недвижимите имоти, за да не бъдат продавани за жълти стотинки, и да се намалят таксите на частните съдебни изпълнители, коментира омбудсманът.

В своя законопроект от ГЕРБ предлагат да се предостави възможност на длъжника доброволно да се издължи, като се намали размера на първоначалната доброволна вноска от 30 на 20 процента от задължението. За да се осигури максимална защита на интересите на страните в изпълнителното производство, се предвижда задължително назначаване на вещо лице при определяне на цената на вещта за недвижимо имущество, както и при продажба на движимо имущество на стойност над 5 000 лева, уточни БТА.

От левицата предлагат промяна в Закона за частните съдебни изпълнители, според която сборът на всички такси по изпълнението да не надвишава размера на задължението, в случай на изпълнение в срока на доброволно изпълнение, да не се събира такса.

От ВОЛЯ предлагат намаляване на пропорционалните държавни такси по начин, по който максималният размер на пропорционална такса да стане наполовина по-нисък от размера на настоящите пропорционални такси.

Законопроектът на „Обединени патриоти“ предвижда уеднаквяване на размера на държавната такса по искове за собственост и по облигационни искове. Предлагат се и промени в касационното производство.

Дебат в пленарна зала предизвика предложението на ГЕРБ за изменение в Закона за задълженията и договорите, с което да се премахне фигурата на „вечния длъжник“ чрез въвеждането на десетгодишна абсолютна погасителна давност по отношение на физическите лица.