close
България

Община Котел набира персонал по проект

kotel

Община Котел в качеството си на Бенефициент по проект: „Интегрирани подходи за активно включване на социално уязвими групи чрез обучение и заетост и създаване на социално-здравен център за жителите на община Котел”– Договор  BG05M9OP001-2.005-0130-C01, ще проведе конкурс за подбор на персонал за целите на проекта по Кодекса на труда за следните длъжности:

Персонал за предоставяне на услуги при изпълнение на проект „Интегрирани подходи за активно включване на социално уязвими групи чрез обучение и заетост и създаване на социално-здравен център за жителите на община Котел”:

Социален работник с опит- 1 бр.

Изисквания към кандидата:

Минимални изисквания за образование: неприложимо. Професионалният опит в областта на социалните услуги се счита за предимство.

Медицинска сестра/ фелдшер или акушерка- 2 бр. – всеки по 362.5 часа

Изисквания към кандидата:

Минимални изисквания за образование: висше – бакалавър в областта на здравеопазването. Професионалният опит в областта на  здравеопазването над 3 г.

Рехабилитатор – 1 бр. – общо 150 часа

Изисквания към кандидата:

Минимални изисквания за образование: висше – бакалавър. Професионалният опит в областта на  здравеопазването ще се счита за предимство.

Психолог – 1 бр. – общо 300 часа

Изисквания към кандидата:

Минимални изисквания за образование: висше – бакалавър. Професионален опит повече от 3 год. ще се счита за предимство.

Социални работници – 3 бр. –  всеки по 280 часа

Изисквания към кандидата:

Минимални изисквания за образование: неприложимо. Професионалният опит в областта на социалните услуги се счита за предимство.

Допълнителна информация може да намерите в сайта на Община Котел.