close
България

Община Ямбол успешно приключи изпълнението на проект за популяризиране на Българското председателство на Съвета на ЕС

001

Община Ямбол успешно реализира проект „Популяризиране на Българското председателство на Съвета на ЕС в община Ямбол“. В края на месец юни завърши изпълнението на предвидените дейности, които имаха за цел повишаване информираността на гражданите и гостите на града за организацията и политиките на Европейския съюз, членството на България в Съюза, същността и ролята на ротационното председателство, приоритетите и програмата на Българското Председателство и постигнатите резултати от евроинтеграционния процес на територията на община Ямбол.

Основен акцент бе поставен върху изграждането на положителен образ и доверие в ЕС у младите хора и израстването им като информирани, отговорни и пълноценни граждани на съюза. Това бе постигнато при успешното реализиране на заложените дейности, основната от които бе изработването и експонирането на тематична мобилна изложба. Тя бе представена по специално утвърден график във всички основни и средни училища в града, както и във Факултета „Техника и технологии“ към Тракийски университет  – гр. Ст. Загора. С цел достигане до максимално широка аудитория, изложбата беше представена още и в Културно-информационен център „Безистен“, други културни институти в града, в Областния информационен център, както и на редица публични места в Ямбол, включително по време на значими общоградски инициативи и събития.

Подробности за целите и дейностите по проекта, както и визуално представяне на информационните табла в електронен вид бяха публикувани на официалната Интернет страница на община Ямбол (www.yambol.bg), на специално разработения банер, посветен на българското председателство и неговото популяризиране.

Всичко това позволи информацията и посланията, заложени в разпространените материали, да достигнат до максимално широка публика от десетки хиляди хора – жители и гости на града. В резултат на успешно проведената информационна кампания бяха реализирани и специфичните цели на проекта, а именно: привличане на обществен интерес, разясняване на възможностите, отговорностите и ползите от ротационното председателство; повишаване информираността и доверието на местната общност относно политиките на ЕС чрез отражението им на местно ниво.

Проект „Популяризиране на Българското председателство на Съвета на ЕС в община Ямбол“ бе реализиран от община Ямбол, в партньорство със СНЦ „Клуб Европейски инициативи – ИДЕА“. Той бе осъществен в рамките на обявения от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) Конкурс за проекти по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018”.