close
България

Обявиха 27 март за неучебен ден

klasna-staq

27 март е обявен за неучебен ден с решение на министъра на образованието и науката. Причината е провеждането на изборите за Народно събрание на 26 март.

Според заповедта на министъра, учебното съдържание трябва да бъде преструктурирано от учителите и одобрено от директорите на училищата и съгласувано с началниците на регионалните управления на образованието по места.