close
България

РДПБЗН-Сливен са спасили 8000 бали с фураж и три сгради през изминалото денонощие

pojar

Екипи на регионалните пожарни служби в Сливен и Нова Загора са се отзовали на 6 сигнала за възникнали пожари и един за оказване на помощ при сигнал за гнездо на стършели в комин на къща в местността „Селището” край Сливен.

РСПБЗН-Сливен са гасили един пожар с материални щети в село Сотиря, при който са изгорели 40 бали с фураж, като най-вероятната причина е детска игра с огън. Спасени са 8000 бали при пожар, възникнал в сухи треви близо до складирания фураж в село Бяла. Произшествието е станало в 14,28 часа, ликвидирано е в 15,27 часа от два екипа на РСПБЗН-Сливен. Ликвидирани са други два пожара без преки материални щети.

РСПБЗН-Нова Загора са гасили пожар на площ 10 050 кв.м. сухи треви. Не са причинени преки материални щети.

РДПБЗН-Сливен припомня основните мерките за пожарна безопасност

Горските и полски пожари нанасят сериозни щети на околната среда.

Те се разпространяват бързо на големи площи в пресечени местности и труднодостъпни за пожарната техника места. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка.

Пожарната статистика показва, че едва в 2 % от случаите пожарите в горските територии се причиняват от природни явления, а в останалите 98 на сто – причина за огнените бедствия е човешката небрежност.

За да опазим зеленото богатство на страната от пожари, е необходимо да спазваме изискванията за пожарна безопасност в горските и полски територии.

ЗАПОМНЕТЕ:

Повишена опасност от пожар крие небрежното пушене.

Хвърлянето на незагасени цигари може да е пагубно за значителна част от горските територии.

Не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите, с които преминавате покрай или през полски и горски територии.

Не палете огън в горите, освен на специално обозначени и устроени  места.

Преди да запалите огън, се уверете, че са осигурени количества вода за загасяване на огъня при поява на вятър и при тръгване.

Никога не палете огън при наличие на вятър – той може да разнесе искри и топли частици на големи разстояния.

Изгарянето на растителни остатъци в земеделските земи е забранено- чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи забранява “изгарянето на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи”.

Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата.

Никога не оставайте запаления огън без наблюдение!

Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горски територии.

Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.

При възникване на пожар незабавно подайте съобщение на единния европейски номер за спешни повиквания 112.