close
България

Съдят жена за имотна измама

burgas-syd

Районна прокуратура –Бургас предаде на съд Стойка Б. Тя е обвиняема за това, че в периода от 08.08.2007 г. до 12.08.2013 г. в гр. Бургас, при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила заблуждение у Недялка Ж. – касиер във ВЗК „Христо Ботев“, за това че е неформално упълномощена от 25 арендополучатели, всички от които несъществуващи лица в системата на ЕГРАОН и БДС, да получи полагащата им се рента като арендодателни и собственици на земеделски земи за 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г., като с това причинила имотна вреда на ВЗК „Христо Ботев“ – гр. Бургас, представлявана от нейния председател и чийто общ размер възлиза на 20 568 лева – престъпление по чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, съобщиха от прокуратурата.

Всестранна земеделска кооперация ВЗК „Христо Ботев“ – Бургас била учредена през 1993 година. Основната дейност на кооперацията била свързана с изработка на земеделска продукция върху предоставени земи с договор за съвместно арендуване и ползване. Тази дейност включвала наемане на земеделска земя, нейното обработване, реализация на продукцията и изплащане на рента на собствениците на земята. Начинът на осъществяване на основната дейност бил следният: собственикът на земята (арендополучателят) се явявал с документ за собственост и скица на имота в оригинал, които били предоставяни на обвиняемата, която работела като технически сътрудник. Тя подготвяла цялостната документация за отдадените на кооперацията земи.

До 2013 г. в кооперацията не бил създаден регистър на дълготрайните материални активи, нямало регистър на сградите, земите и недвижимите имоти – собственост на кооперацията. Не бил създаден и регистър на договорите за аренда, от който да е видно колко договора има сключени с кооперацията, колко декара по договор се обработват, за които се раздава рента, кога са били сключени тези договори и кога са били прекратени. Било практика обвиняемата да се разписва на ведомостта, която удостоверява сумите дължими на арендодателите и да им я предоставя.

В края на 2012 г. управлението на земеделската кооперация било променено и била проведена проверка, която констатирала несъответствие в броя на реалните арендодатели и броя на хората получаващи рента. През 2013 г. сигнал за нередност подал и счетоводителят на кооперацията. Извършената проверка показала, че във ведомостта са вписани договори с лица, на които рентата се взима само от обвиняемата, което се случвало през последните 6 години. В последствие било установено, че договори с такива лица няма, а проверка в данните на ЕСГРАОН показала, че такива лица изобщо не съществуват.

Районен съд – Бургас е насрочил заседанието за 28.02.2019 г.