close
България

ЮИДП-Сливен в готовност за пожароопасния сезон

pojar-gora

19 противопожарни автомобили за първоначална атака на горски пожари ще подсигуряват бърза и адекватна реакция при горски пожар на територията на ЮИДП-Сливен.

Автомобилите са оборудвани с помпа, струйка и резервоар за вода. Почти всички приспособления са инсталирани на високопроходими автомобили.

И през тази година те са разпределени там, където статистически рискът от пожари е най-голям – в равнинните райони и тези, които имат дълга граница със земеделските земи.

Стопанствата, част от предприятието разполагат с противопожарни депа, оборудвани съгласно изискванията с инструменти за ръчно потушаване. Сред тях тупалки, лопати, моторни триони, водни помпи и др.
Всяко стопанство има закупени и специални противопожарни облекла.

От началото на годината на територията на предприятието са възникнали 20 пожара и са засегнати 1010 декара горски територии.
По време на пожароопасния сезон всяко горско стопанство дава постоянни дежурства. Назначени са и пожаронаблюдатели – хора, които следят за пожари и сигнализират в стопанството, за да могат да бъдат взети незабавни мерки.
Всеки гражданин, който забележи пожар може да подаде сигнал на телефон 112.