close
България

200 бургаски деца учат в нова сграда в кв. „Победа“

1

Министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, ръководителят на Швейцарски офис за сътрудничество Ролан Питон и кметът Димитър Николов откриха изградената с швейцарско финансиране сграда за предучилищно и начално училищно образование към ОУ „Христо Ботев“, кв. „Победа“.

Средствата са осигурени от Българо – швейцарската програма за сътрудничество, като 10 процента е съфинансирането от  Община Бургас в рамките на проекта „Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи“, част от Програма ЗОВ. Община Бургас успя да завърши проекта преди крайния срок и сградата вече функционира.

„Ние сме много доволни, защото видяхме, че има много добро сътрудничество между различните заинтересовани лица, между общината, местната общност, партньорите и министерството. За нас  важното е не толкова новата сграда, колкото възможността повече хора да имат достъп до образование. Затова, днешната проява е една много важна стъпка в този проект, защото имаме повече деца, които ще получат предучилищно образование, което ще им помогне да останат в образователната система“, коментира Ролан Питон.

Благодарни сме на общината и на швейцарската помощ, защото нашите деца ще могат да се учат, сподели Христо Йорданов, който живее в кв. „Победа“.

„Нашите деца ще се изучат и ще са равноправни граждани. От нас каквото зависи, от родителите, ние ще държим на това да посещават училище“, каза още Христо.

Министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова не скри задоволството си от откриването на сградата.

„Преди три години, когато бях ръководител на Българо – швейцарската програма, стартирахме тази инициатива със зам. – кмета по култура и образование Йорданка Ананиева. Днес виждам един истински завършен проект. За мен е важен успехът, койтоОбщина Бургас, заедно с партньорите по проекта, постигна. Днес можем да видим как 200 деца имат възможност редовно да посещават занималня, предучилищна група, да имат работа със специалисти – логопед, психолог, здравна помощ. Този подход е ключът е към успеха, за да имаме реално социално включване на най-маргинализираните части от нашето общество“, добави Зорница Русинова

Кметът на Бургас Димитър Николов посочи за пример, че много общини в България затварят и продават училища, заради невъзможност да ги издържат. А в Бургас, само за тази година, се строят четири нови детски градини и две училища, каза Николов, който се обърна към децата и техните родители:

„Бъдете активни, редовно посещавайте училище, не отсъствайте. Скъпи родители, бъдете настоятелни и следете дали вашите деца редовно посещават училището, защото това е важно за възможността да се реализират в живота“, каза кметът на Бургас.

700 ученици се обучават в ОУ „Христо Ботев“, което е единственото училище в квартала. 75% от тях са с ромски произход, повечето от децата са билингви и за да могат да научат български език добре, е необходима целодневна форма на обучение. В района няма детска градина, а училището нямаше капацитет да обхване повечето деца от началното училище в целодневно обучение.

ОУ „Христо Ботев“ беше без физкултурен салон до този момент, както и без зала, в която да се провеждат големи родителски срещи, културни събития и празници. Много от децата (около 20%) не ходят редовно на училище, 8-10% отпадат от училище след началното образование. Нуждата от подобно обучение в „Победа“ е посочена именно от родителите.

В новата пристройка, която бе открита, се обучават три групи деца в подготвителни групи в задължителна предучилищна възраст и две групи ученици, обхванати в целодневна организация на обучение. На първия етаж са помещенията за учениците и физкултурният салон. На втория са разположени подготвителните предучилищни групи, медицинският и методичният кабинети, кабинети за логопед и психолог, както и за работа с родители.

Целият проект на Община Бургас е на обща стойност 2 613 544 лв. Той е по Програмата за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи“ (Програма ЗОВ). Партньори по проекта са община Средец, община Малко Търново, фондация „Областен ромски съюз“, Основно училище „Христо Ботев“ в  „Победа“ и фондация „ОФФ Медия“.

––

За Програма ЗОВ:

Програма ЗОВ (2013-2019) работи за социалното включване на роми и други уязвими трупи. Насочена е основно към малки ромски деца и млади ромски жени и семейства. Името на програмата ЗОВ е абревиатура на здраве и образование за всички.

Общини в шест големи общински центрове (Бургас, Монтана, Русе и Сливен, а скоро Пловдив и Шумен) изпълняват съвместно с партньори (училища, детски градини, здравни центрове, НПО и др.) интегрирани проекти, свързани с: 1) намаляването на броя на ромските деца, които не са обхванати, изостават или отпадат от детските градини, предучилищното и началното образование; 2) работа с родители, психолози, учители и медиатори по ромското включване; 3) първична и репродуктивна здравна помощ,  семейно планиране и майчино и детско здравеопазване; 4) културни събития, които спомагат за интеграцията на ромите.

Програмата е финансирана от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Общата й стойност е   13 750 450 лева, като швейцарският  принос е 11 764 000 лева.  Министерството на труда и социалната политика е основен партньор от българска страна, участват също министерствата на здравеопазването и на образованието. Трите министерства допринасят с общо 15% съфинансиране към швейцарската помощ  (1 986 450 лева).

3  2