close
България

Банковите преводи ще пристигат до час

bankomat

В края на януари се предвижда всички парични преводи, които физическите лица и фирмите извършват помежду си през банките в България, да достигат до получателите си в рамките на час. Това съобщават от БНБ, цитирани от bTV.

Засега плащанията към бюджета са изключени от нововъведението.

Към този момент окончателни разплащания през системата БИСЕРА6 се извършват три пъти дневно, като в зависимост от това кога са наредени могат да достигнат до получателя и на другия ден.

Ако се иска обработка на превод до час, плащането преминава през системата RINGS, но то сега се таксува допълнително.

Какво означава това?

Предвижда се изпълнението на клиентските кредитни преводи (т.нар. платежни нареждания – бел. ред.) да се изпълнява 24 часа в денонощието през всички календарни дни на годината, посочват още от централната банка.

В рамките на час:

– ще се извършва изплащане на работни заплати, като всички работници в рамките на това време ще получават възнагражденията си;
– наемодател ще може да разполага в сметката си с превода, направен от наемател;
– при спряна услуга от даден оператор и извършване на превод от клиент той ще може да получи по-бързо дължимата сума и услугата ще бъде възобновена;
– захранване на сметка на близък, познат, роднина;
– плащане на бизнеса към партньори, служители, доставчици.

Колко ще струва?

Въвеждането на кредитни преводи в левове по т.нар стандарт SEPA (Единната зона за плащания в евро) не се очаква да увеличи таксите, заплащани от доставчиците на платежни услуги на БОРИКА.

Все пак крайните такси, които потребителите и бизнесът заплащат за извършване на платежни операции, зависят от ценовите политики и бизнес моделите, прилагани от банките и другите доставчици на платежни услуги.

За проекта

Новата по-бърза услуга е резултат от работата по проект, започнал през 2020 г.

Проектът предвижда извършване на миграция на текущо изпълняваните през БИСЕРА6 клиентски преводи в левове към кредитни преводи, които ще се извършват съгласно бизнес и техническите изисквания за кредитни преводи в Единната зона за плащания в евро (SEPA).

Планът обхваща всички клиентски кредитни преводи в левове, с изключение на преводите от и към бюджета – промени, които се очаква да бъдат извършени на следващ етап. Така например в обхвата на проекта попадат кредитните преводи между бизнес организации, между физически лица, преводите за заплати, наредени от работодатели в полза на техните служители (т. нар. „масови“ плащания) и др.

Изпълнението на кредитни преводи в левове по SEPA стандарт ще се извършва при прилагане на широко разпространения в Европа сетълмент модел, с използване на специална сметка в централната банка за предварително осигуряване на средства от банките за извършване на плащания.

Клиентските кредитни преводи в левове ще бъдат изпращани в общ файл (пакет) от банката на наредителя към системата БИСЕРА6.

На практика в един файл могат да се групират множество индивидуални плащания, всяко от които с размер под 100 хил. лв., като общата стойност на плащанията в пакета може да надхвърли 100 хил. лв.

Какво се случва с RINGS?

Индивидуални плащания на стойност над 100 хил. лева ще продължат да се изпълняват, както и досега, чрез системата за брутен сетълмент в реално време RINGS, оперирана от Българската народна банка. Времето за изпълнение на такъв кредитен превод остава в рамките на един час.