close
България

Български компании кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ

dogovor

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия съобщава, че от 31 август 2020 г. до  30 септември 2020 г. българските компании ще могат да подават своите документи за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на МСП“, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Желаещите компании ще могат да се възползват от услугите на близо 300 доставчици на ИКТ услуги.

Очакваният резултат е минимум 450 предприятия да получат ваучери, с които да се подпомогнат предприятията за въвеждането на цифрови технологии, улесняващи тяхната работа в настоящите динамични условия на COVID-19, както и да повишат капацитета си чрез използване на информационни и комуникационни технологии, както следва:

–          1. ваучери тип 1 – ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения – 90 броя ;

–          2. ваучери тип 2 – общо 360 броя:

o   Група 1 – ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг;

o   Група 2 – ваучери за ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси;

o   Група 3 – ваучери за ИКТ услуги за осигуряване на кибер и информационна сигурностна продукта и/или услугата и/или процесите.

Кандидатстването ще се осъществи по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата (ИСУН 2020), като пълна информация относно необходимите документи и условията за кандидатстване ще откриете тук:  https://www.sme.government.bg/?page_id=51249