close
България

Важно съобщение от КАТ-Сливен

kat-sliven

Днес /23.11.2020г./ сектор „Пътна полиция”-Сливен ще работи с граждани до 16,00 часа, поради дезинфекция на общите части и помещенията в сградата.

Пътна полиция-Сливен се обръща към гражданите с апел, ако не е наложително да не посещават сектор „Пътна полиция” в Сливен за административни услуги по издаване и подмяна на шофьорски книжки и промяна в талоните за регистрация по отношение на АГУ.

Срокът на валидност на СУМПС, който изтича в периода от 13.03.2020 г. до 31.12.2020 г., се удължава със 7 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство.Промяната е приета на 06.11.2020г. с решение на Народното събрание.

С удостоверение, издадено след монтиране на уредба, позволяваща работата на двигателя с втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ, може да се управлява до 3 години от издаването му.

Умоляват се гражданите да спазват противоепидемичните мерки!