close
България

Важно съобщение от „Топлофикация Сливен“ ЕАД

tec sliven

Уважаеми клиенти, уважаеми съграждани,

Във връзка със зачестилите напоследък публикации свързани с изгарянето на отпадъци и засиленият обществен интерес по темата ние от „Топлофикация Сливен“ ЕАД искаме да Ви информираме за следното:

„Топлофикация Сливен“ ЕАД има издадено от Изпълнителна агенция по околна среда, Комплексно разрешително за работа на инсталацията. То включва разрешение за изгаряне и съвместно изгаряне на модифицирано гориво RDF и биогорива. Биогоривата са предимно слама, както и слънчогледови и оризови люспи.

Модифицираното гориво RDF представлява предварително сепариран, специално преработен и обеззаразен отпадък, класифициран с конкретен код и предназначен за изгаряне. Оползотворява се в специална инсталация, проектирана и изградена в съответствие с европейските изисквания и норми. Количеството му представлява около 5-6% от горивният микс използван в Централата.

Дружеството е обект на непрекъснат мониторинг и постоянни проверки от РИОСВ – Стара Загора /над 15 само за 2019г./

Ръководството на „Топлофикация Сливен“ ЕАД е правило неведнъж разяснения пред Общинският съвет, Областната управа, журналисти и представители на неправителствени организации.

Като хора родени и живеещи в града ни със семействата и децата си, ние не бихме допуснали действия, застрашаващи чистотата на въздуха в град Сливен.

В навечерието на Коледните и Новогодишни празници пожелаваме на всички граждани и жители на Сливен крепко здраве, топлина и уют в домовете и сърцата ни.