close
България

Всички сгради в Сливен с енергийни обследвания и технически паспорти могат да кандидатстват по новата процедура за саниране

sanirane

Всички етажни собствености, които имат енергийни обследвания и технически паспорти, могат да кандидатстват за саниране на жилищни сгради по новата процедура. Това открои по темата пред журналисти кметът Стефан Радев. Сливен е сред общините, които ще кандидатстват за отпускане на средства за саниране на многофамилни жилищни сгради по Плана за справедлив преход. Той е изготвен във връзка с преминаване от въглищна енергетика към по-зелена.

„Ние се включихме към останалите общини, които са засегнати от трансформацията в Маришкия басейн. По този план част от средствата, предвидени за саниране, са около 180 млн. лв. Това е общата сума от предвидения бюджет за общините“, подчерта кметът. Той припомни за кампанията на Община Сливен през 2023 г., с която бяха подпомогнати финансово всички сдружения на собствениците за енергийно обследване и изготвяне на технически паспорти на жилищните сгради.

„Тогава ние финансирахме всички сдружения, които искаха да изготвят такива обследвания“, отчете кметът. Община Сливен подаде документите на 81 многофамилни жилищни сгради за саниране към Министерство на регионалното развитие и благоустройството по Националния план за възстановяване и устойчивост. Всички постъпили заявления от Сдруженията на собствениците, които бяха придружени от доклади за енергийно и техническо обследване, бяха подадени в системата ИСУН 2020 в рамките на обявения тогава краен срок – 31 май 2023 г. След София, Бургас и Варна, Сливен бе с най-много подадени блокове. 16 от тях бяха одобрени за саниране.

„Всички останали могат да кандидатстват сега отново, както и нови етажни собствености, които си направят енергийно обследване и технически паспорти“, посочи градоначалникът. Крайният срок за подаване на документите от регистрираните по реда на ЗУЕС Сдружения на собствениците по Плана, е 23 август 2024 г. Документите могат да се подават в деловодството на Община Сливен.

„При тази програма за разлика от предишната, по която течеше класирането, има предвидени и социални критерии, т.е., в етажната собственост да има хора, които получават енергийни помощи или по някакъв начин са засегнати. Има ред критерии от енергийния преход, които ще важат при конкретното класиране“, отбеляза Радев. По-различното, по думите му, е че Община Сливен няма да се конкурира с всички общини от страната, както е било досега, а само с тези, които са включени в Плана за справедлив преход.

Насоките за кандидатстване и приложения към тях, се съдържат на посочения линк: https://eumis2020.government.bg/bg/s/8d3ebf57-ff75-4ad5-afa1-5747f558ee98/Procedure/Info/f4d6a4ca-0a30-4c90-bd51-991551164a73

Телефон за контакт: 044/611 145; 044/611 376