close
България

Горски инспектори от РДГ – Сливен спряха незаконна сеч

darva-rezachka

Горски инспектори от Регионална дирекция по горите (РДГ)  – Сливен спряха незаконна сеч в горска територия, в землището на с. Тополчане, община Сливен, съобщават от Изпълнителна агенция по горите.

Мярката е предприета след направена проверка по получен сигнал в сряда /28.09.2016/. Установени са нарушения, свързани с незаконна сеч на дървета без позволително за сеч. Инспекторите констатират 30 куб. м. дървесина на временен склад, неописани в протокола за освидетелстване.

За установените административни нарушения по Закона за горите са съставени три акта, два от които на извършителите на сечта и един на длъжностното лице, отговарящо за района, в който е извършено нарушението. Конфискувани са два бензиномоторни триона.

Преписката е изпратена в Районна прокуратура – Сливен.