close
България

Детското полицейско управление в Сливен даде старт на новата учебна 2023/2024 година

4 (1)

За поредна учебна година полицейски служители от Областната дирекция на МВР в Сливен работят с деца по програмата „Детско полицейско управление“.  Вчера се проведе първото занятие от програмата за учебната 2023/2024 година с децата от Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в кв. „Речица” в град Сливен. Обучението е за период от две години. То стартира през ноември миналата година и ще приключи до края на април 2024 .  Децата, които вече са 6-и клас, проведоха вчера своето първо занятие на тема „Как по-добре да работим в група” в раздел „Социални умения”.  Целта на обучението е децата да научат повече за ролите в екипната дейност- какво е екип, начините за изграждане на екипи, моделите за вземане на решения, умения да се дискутира, методи за решавана на спорове. Младежите бяха поставени в различни ситуации, в които трябваше да вземат решения как най-добре да постъпят за да изградят добър екип, как да работят заедно за една идея и как най-добре да разбират другите и да получат удовлетворение от съвместната работа и постигнатия успех. Лекцията беше водена от Лияна Генова психолог от Института по психология към МВР. До края на обучителния процес престоят още четири  занятие в раздел „Социални умения”.

В програмата до края на учебната годината ще се  работи  по различни теми  като широко е застъпена и темата за пътната безопасност.  В програмата са включени занятия с представители на Българския червен кръст- оказване на първа долекарска помощ, Регионалната здравна инспекция-вредата от алкохола и тютюнопушенето, Районната служба „Пожарна безопасност и защитна на населението”- действия при бедствия, пожари и извънредни ситуации, Природен парк „Сини камъни” по тема „Лагер в природата” и много други. И тази година координатор на проекта е Диян Митев инспектор в участък „Запад” към РУ-Сливен.

Програмата „Детско полицейско управление”  е част от редица съвместни инициативи на  МВР, МОН, МЗ, Българския червен кръст, Българския туристически съюз и неправителствени организации. Основната цел е ранната превенция на подрастващите в утвърждаването на ценностно отношение към законите в страната и създаване на навици за безопасно поведение и вземане на адекватни решения в определени ситуации, като темите за обучение и занимание са подготвени и представени съобразно възрастовите особености.