close
България

Дневният център за пълнолетни лица с увреждания – свят на разбирателство, радост и човеколюбие

1707124172277 (1)

Като едно голямо семейство. Така социалният работник Ферихан Редванова определя колегите си и потребителите от Дневния център за пълнолетни лица с увреждания. Това е поредната социална услуга, към която Общината насочва общественото внимание, като част от подетата миналата година информационна кампания. Повече от седем години Ферихан е част от екипа на Центъра, обича работата си и я възприема като неделима част от ежедневието си.

Центърът е открит през 2013 г. От 2009 г. до 2013 г., той функционира като Център за трудова терапия. Услугата е предоставена за управление на Фондация „Милосърдие“. По думите на ръководителя на Центъра и създател на фондацията  Камелия Грозева, мисия на екипа е да се предоставя качествена и ежедневна грижа за хората с дефицити и затруднено здравословно положение. Отношенията между служител и потребител са изпълнени с доверие, сърдечност и професионализъм. Тя сподели, че се радва на обичта и времето, прекарано с потребителите, които стават все по-задружни. Някои от тях дори я наричат „мама Ками“.

Дневният център предоставя пакет от социални услуги, свързани с цялостно обслужване на пълнолетни лица с увреждания през деня – от понеделник до петък. Условията там отговарят на рехабилитационните потребности на всяко лице, както и на потребностите от организация за запълване на свободното време и личните взаимоотношения с близки и приятели.

„За да работиш в социалната сфера, трябва да си отдаден, трябва да се получи доверителна връзка между специалисти и потребители, за да се постигнат резултати. Те трябва да те приемат, да те обичат и уважават. В непрекъснат контакт съм с близките на голяма част от нашите потребители“, споделя още Грозева.

В момента в центъра подготвят пиеса, която скоро ще представят, имат и певческа група, музикален педагог, участват и в редица конкурси, концерти. Съвместно със сливенски училища, се включват в отбелязване на различни празници. Ръководителят

не скри възторга си от развитието в уменията и подобряване на състоянието на някои от потребителите. Такъв е случаят с 45-годишната Ваня Иванова, която е диагностицирана със Синдром на Даун, има и умствени увреждания. При постъпването си в центъра преди няколко години, Ваня не е умеела нищо. Днес тя участва пълноценно в общите занимания, старателна е, помага и на близките си у дома.

Потребителите на услугата към момента са 15 пълнолетни лица с трайни увреждания. Те са на възраст от 26 до 56 години. Социалната услуга е достъпна за всяко лице над 18 години с трайно увреждане, след кандидатстване пред Дирекция „Социално подпомагане“ – Сливен. Тя се предоставя целодневно и полудневно, което е съобразено с желанието на лицето. Продължителността за ползване е дългосрочна – до 3 г. Основната работа с потребителите се базира на индивидуална оценка на потребностите им и индивидуален план за подкрепа. Те получават социална подкрепа, здравна и рехабилитационна подкрепа, психологична, логопедична, културни развлечения и още много други. Работата при предоставяне на услугите се осъществява индивидуално и групово, в зависимост от възможностите на всеки потребител. В Центъра работят социален работник, медицинска сестра, социален педагог, арт/трудотерапевт и психолог.

Камелия Грозева изказа благодарност към кмета Стефан Радев и Община Сливен, за подкрепата, съпричастността и доброто сътрудничество. Тя не пропусна да отбележи и започналата информационна кампания на Общината, която, според нея, ще даде още по-ясна представа на обществото за различните видове социални услуги.

Центърът се помещава в едноетажна сграда на ул. „Ген. Скобелев“ № 3. Повече информация за дейността му може да бъде намерена на уебсайта на Фондация „Милосърдие“ – milosardie.eu, или на фейсбук страницата на центъра – ДЦПЛУ Сливен.

Видео-материал за дейността на центъра може да видите на посочения линк: https://www.facebook.com/obshtina.sliven/videos/678638594238390

Информационната кампания на Община Сливен продължава.