close
LifeStyle

Днес празнуват всички с името Самуил

samuil

Днес Българската православна църква почита паметта на Св. пророк.

Имен ден празнуват всички, които носят името Самуил. Самуил означава измолен от Бога.

Според легендата, в гр. Рама или Ариматея живял един благочестив човек на име Елкана от Левиевото коляно. Той имал две жени – Ана и Фенана. Любимата му жена Ана била бездетна. А у израилтяните безплодието се считало за знак за Божия немилост.

Затова Ана тъгувала много, пък и познайниците й странели от нея и дори я презирали. Елкана изпълнявал усърдно всички наредби на закона.

Веднъж след жертвоприношение той седнал да обядва със семейството си. Само Ана едничка не могла нищо да яде, сърцето й било пълно с тъга и тя пак отишла в скинията да се моли.

Дълго се молила и плакала. Тя молила Бога да й даде син и обещала, че ако той й окаже тая милост, тя ще Му го посвети. Милосърдният Бог изпълнил нейната просба и тя родила син и го нарекла Самуил, което значи „измолен от Бога”.

Самуил е библейски пророк, последният и най-известен от т.нар. съдии на Израил. Живял през XI век пр.н.е. Според Библията, той помазва царете и им предава от Бога царствата, т.е. властта.