close
България

До края на юли се декларират и плащат дължими данъци за второто тримесечие на 2020 г.

nap-virus

На 31 юли изтича крайният срок, в който предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица, извън трудов договор и са задължени да им удържат данък, трябва да подадат по електронен път декларацииза второто тримесечие на 2020 г. Това е и последният ден за внасяне на удържания данък към бюджета.

Физическите лица, които са получили доходи от наем, от друга стопанска дейност или от други източници, изплатени през второто тримесечие, също обявяват до 31 юли пред НАП дължимите от тях авансови данъци.

В същия срок се декларират и окончателните данъци върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, както и удържаните окончателни данъцивърху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други).

Информация задеклариранетои внасянето на данъците можетеда получите в сайта на приходната агенция – www.nap.bg  или отИнформационния център на НАП: 0700 18 700,според тарифата на съответния оператор.