close
България

Евростат: Средно на 300 българи се пада по 1 полицай

policai

На 100 000 души население у нас са се падали по 335 служители в униформа или по 1 полицай средно на 300 българи, показват данни от анализ на Евростат за броя на полицейските служители в страните на ЕС през 2017 г. Средният показател за ЕС е бил – 318 полицаи на 100 000 души население или 1 полицай на 314 души в Евросъюза, отчита европейската статистика.

Анализът показва и големи различия в страните-членки на ЕС по броя на полицейските служители, но страната ни е в равнопоставена позиция със страни като Австрия /333 полицаи на 100 000 души/, Франция /326/, Белгия /342/, Испания /360/ и др., предаде БТА.

Според данните на НСИ през последните десет години броят на полицейските служители у нас е намалявал – през 2010 г. е имало 390 полицаи на 100 000 души, а през 2015 г. – 311 на 100 000 души.

Общият брой на полицейските служители у нас за посочения период е бил около 23 хиляди, като най-висок брой полицаи за последното десетилетие е отчетен през 2010 г. – близо 30 000 души. Тези цифри обаче не включват служители в администрацията на МВР, персонал по поддръжката, както и други служители, които не участват в пряката полицейска дейност, като техният брой приблизително е равен на броя на щатните полицаи.

На този фон делът на криминалната активност през 2017 г. е бил 421 престъпления на 100 000 души от наказателно отговорното население, като през същата година са приключили делата за извършването на 34 535 престъпления.

Общият брой на полицейските служители в ЕС през 2017 г. е бил 1 643 000 души, което обаче е намаление с близо 3 процента в сравнение с 2010 т. отчита анализът на Евростат.

Освен това значително е нараснал и броят на жените полицаи като техният дял достига 21 процента през 2017 г. или приблизително около 350 хиляди дами в полицейски униформи, в сравнение с 2010 г., когато техният брой е бил около 270 хиляди или 17 на сто от общия брой на полицаите в ЕС.

Както бе отбелязано – съществуват доста големи диспропорции в страните на ЕС по броя на служителите на реда, ангажирани пряко с полицейска работа.

Най-висок дял полицаи на 100 000 души население е отчетен в Кипър – 573, Малта – 505, Гърция – 492, Хърватия – 490, Латвия – 450 и др.

Най-малко полицаи на 100 000 души са регистрирани в Унгария – едва 90, Финландия – 140, Дания – 180, Швеция – 200 и др.

Като цяло броят на полицейските служители в съседните ни страни е бил както следва: Румъния – 52 000 или 260 полицаи на 100 0000 души, Гърция – също 52 000 или 492 на 100 хиляди, Сърбия – 42 000 полицаи или 620 на 100 000, Македония – 10 000 или 522 полицаи на 100 000, Турция – 380 000 полицаи или 510 на 100 000 души население.

Страните-членки на ЕС по различен начин организират своето правоприлагане, в съответствие с националните си нужди, приоритети и ресурси. Поради тези причини съществуват и диспропорции от близо 5 пъти за броя на полицейските служители например в Унгария /90 на 100 хиляди/ и Кипър /573 на 100 хиляди/, отчита европейската статистика.