close
България

Започва изпълнението на проект „Подобряване на градската среда на Сливен“

obtshina-sliven

На 28.03.2018 г. от 10:00 ч. в зала 105 в административната сграда на Община Сливен

ще се състои пресконференция по проект „Подобряване на градската среда на Сливен“, финансиран по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.

На място, на обекта, от 11:30 ч. ще се постави официален старт на строително-монтажните дейности.

От 13.01.2017 г. Община Сливен изпълнява проект „Подобряване на градската среда на Сливен“, финансиран по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г. на обща стойност 2 199 911 лв., от които 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Проектът включва благоустрояване и озеленяване на 2 обекта: зелени площи по протежение на р. Асеновска, между кварталите „Клуцохор“ и „Комлука“ и междублокови пространства в кв. „Република“.

И в двата обекта ще бъде извършено озеленяване, чрез засаждане на средно и едроразмерна растителност; монтиране на паркови елементи /пейки, перголи, кошчета за боклук и беседки/; изграждане на нова алейна мрежа; кътове за отдих; детски и спортни площадки; парково осветление. В кв. «Република» ще бъдат доставени и монтирани 2 броя фонтани.