close
България

За 2023 г. линията на бедност ще е 504 лв.

bednost-mizeria

От днес, 1 януари, линията на бедност в страната се повишава от 413 лв. на 504 лв. Увеличението е с 22 процента или с 91 лева. Решението беше взето от правителството в края на септември, като беше отбелязано, че това е най-големият ръст на линията на бедност за последните десет години.

С промени в Закона за социално подпомагане през декември социалните помощи бяха обвързани с официалната линия на бедност. Досега техният размер се определяше на база на гарантирания минимален доход. От Министерството на труда и социалната политика (МТСП) изчисляват, че подкрепа за 670 000 хора с трайни увреждания ще бъде увеличена.

От ведомството уведомяват, че месечната финансова подкрепа се изплаща от Агенцията за социално подпомагане съгласно Закона за хората с увреждания. Новият по-висок размер на помощите за месец януари 2023 г. ще бъде изплатен през февруари. През януари хората ще получат месечна финансова подкрепа за декември 2022 г., която ще е в досегашния си размер.