close
България

Избран е изпълнител за ремонт на покрива на сградата на Сливенски минерални бани

kamen kostov
Община Сливен направи поредната стъпка към дейностите за възраждане на комплекса на Сливенски минерални бани. Преди дни бе избран изпълнител за ремонт на покрива, което ще спрат процесите на компрометиране на сградата. За това информира заместник-кметът Камен Костов.
 На територията на Сливенски минерални бани Общината е собственик само на сградата на банята, а останалите терени са държавна собственост, които са под управлението на областния управител. Има и частни имоти. Дори парцелът, в който е разположена сградата на банята, беше съсобственост между държавата и общината, което възпрепятстваше каквото и да е предприемане на инвестиционни намерения. Затова през юни тази година Община Сливен закупи от държавата въпросния парцел, за да се решават по-сериозно въпросите в  имота. Държавата бе собственик и на още четири рушащи се сгради, в същия имот, които също бяха закупени от Общината. За закупуване на терена  от общинския бюджет бяха заделени малко над 40 хиляди лева, а за четирите рушащи се държавни сгради на неговата територия – малко над 30 000 лева.
През 2017 година Община Сливен създаде Географска информационна система,  която обобщава цялата информация за територията, за кадастъра, за регулацията, за специализираните карти, за вида на собственост и предназначението на имотите. В нея е публикуван и Подробния устройствен план на Сливенски минерални бани, от който се вижда, че собствеността е основно на държавата.