close
България

Инфраструктурни въпроси, социални казуси и предложения от граждани в приемния ден на кмета Стефан Радев

1707399122725

Поредният приемен ден на кмета Стефан Радев протече с разглеждане и дискутиране по различни казуси, които жителите на общината поставяха. Част от тях бяха свързани с пътната инфраструктура и благоустрояване на междублокови пространства.

На вниманието на сливенския градоначалник бяха поставяни и въпроси от правен и социален характер. По част от казусите Радев се ангажира с проверки, по други – с търсене на варианти за решаването им спрямо компетенциите и механизмите на Общината. Кметът бе запознат и с идея, насочена към популяризиране четенето на открито.

Пред част от заместниците на Стефан Радев бяха поставяни въпроси от личен характер, молба за съдействие и възникнал междусъседски спор.

Приемният ден на общинското ръководство е всеки първи четвъртък от месеца. Записването става два дни преди това – във вторник от 8.30 часа в Центъра за административно обслужване на гражданите – източен вход на Общината. Жалби и сигнали се приемат и по електронна поща.