close
LifeStyle

Кафе пауза

coffee

На вратата се звъни.
– Кой е?
– Дограмаджията.
– Но той вече дойде, на терасата е!
– Същия съм. Паднах!

Момиченце на пет годинки се хвали в детската градина на приятелка:
– Имаме си нов татко!
– Как се казва?
– Петър К…
– Петър Иванов К…?
– Да.
– А-а, този е добър! Беше у нас миналата година.

Нежененият мъж живее като човек, но умира като куче. Жененият – обратно.

Жена съди мъжа си за изневяра:
– Господин съдия, моят мъж ми изневерява и искам развод!
– А Вие видели ли ли сте го с друга?
– Не, но чух.
– Е, това не може да се приеме за доказателство по делото, трябва да го хванете като го прави!
Жената се ядосала, когато разбрала, че няма шанс да убеди съдията и затова пр*днала, колкото може по-силно.
Съдията:
– Не Ви ли е срам! Това е обида за съда и ще заплатите глоба!
– Не бях аз, г-н съдия! Вие видяхте ли ме?
– Не Ви видях, но чух!
– Именно…

Приятели се събират на маса. Единият от тях обаче е „снощен“, с торбички под очите, треперещи ръце… Един от компанията му вика:
– Нарежи мезето!
– Не мога.
– Нарежи салатата!
– Не мога.
– А какво можеш?!!!
– Да посоля…

– Келнер, тази чиния е влажна!
– Нормално, това е супата Ви!

В едно военно училище, преподавателят казал:
– Курсант Иванов!
Оня се обадил:
– Аз!
– Ела на дъската!
– Слушам!
И пичът тръгнал нахъсано със строева крачка и песен!
Когато излязъл на дъската, преподавателят го попитал:
– Знаеш ли тактико-техническите данни на новия модел танк?
– Съвсем не!
– Върни се обратно на чина!
– Слушам!
Когато курсантът си седнал, изпитващият пристъпил към поставяне на оценката:
– Такааа… По строева подготовка – отличен (шест)! За пеене на боен марш – отличен (шест)! За поддържане на униформата в изрядност – отличен (шест)! За отговор по учебния материал – слаб две!
Така, че ти поставям средно аритметична оценка – много добър (пет)!

– Скъпи, чух че от умните мъже ставали страхотни съпрузи!!!
– Излъгали са те. Умните мъже не се женят…