close
България

Кметът Стефан Радев поздравява абсолвентите от Випуск`2023 на Инженерно-педагогически факултет и Колеж–Сливен към ТУ-София

1

Залата на Драматичен театър „Стефан Киров“ днес се оказа тясна за всички присъстващи на церемонията по дипломиране на абсолвентите от Випуск `2023 на Инженерно-педагогически факултет и Колеж-Сливен. Общо 425 абсолвенти получиха дипломите си за висше образование – 268 магистри, 62 професионални бакалаври и 95 бакалаври.

Най-добри пожелания и топли думи към тях отправи ректорът на Технически университет – София проф. дн инж. Иван Кралов, който бе сред официалните гости на церемонията.

Абсолвентите поздрави и зам.кметът Пепа Чиликова, която уважи събитието и връчи дипломите на част от тях. От името на кмета Стефан Радев тя поднесе поздравителен адрес на ръководствата на звената на софийския Технически университет. В него Радев изразява удовлетвореност, че въпреки немалкото кризи през последните години жаждата и амбицията на младите хора за професионална квалификация и кариерно развитие, не са стихнали.

„Убеден съм, че тук сте успели да натрупате знания, усвоили сте нови умения. Не спирайте да се учите и използвайте времето си пълноценно. Това е вашата лична инвестиция за една успешна кариера“, пише в поздравлението от кмета. Той използва случая да приветства двете обединени структури към Софийския Технически университет, които са се доказали като авторитетна академична институция, успяла да спечели доверието и уважението на сливенската общност.

„Днес повече от всякога е важно е да търсим начини за задържане на младите хора в Сливен, защото градът ни има нужда от вас. Пътят е дълъг, изпълнен е с редица предизвикателства, но аз вярвам, че сме поели вярната посока“, завършва градоначалникът.

Приветствие към всички отправиха още областният управител Маринчо Христов, председателят на Постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания към Общинския съвет – Соня Келеведжиева и преподаватели.

В Сливен има три основни звена на Технически университет–София – Инженерно-педагогически факултет, Колеж – Сливен и Департамент за квалификация и професионално развитие на учители – Сливен. Днес в тях се обучават над 1200 студенти по образователно-квалификационните степени „бакалавър“, „магистър“, „професионален бакалавър“. Към днешната дата в Инженерно-педагогическия факултет се обучават и докторанти. През годините Инженерно-педагогически факултет и Колеж–Сливен развива богата научноизследователска и международна дейност.