close
България

Кметът Стефан Радев ще участва в годишната конференция на РАО „Тракия“

stefan radev

Кметът на Сливен Стефан Радев ще участва в годишната конференция на Регионалната асоциация на общини „Тракия“ /РАО „Тракия“/. По време на двудневния форум, който ще се проведе в Поморие на 8 и 9 юли, участниците ще обсъдят актуални за местната власт теми. Ще се включат също ръководствата на партньорски организации от Гърция и Турция, с които ще бъдат обсъдени добри практики и перспективи за сътрудничество. С идеи за бъдещи съвместни инициативи ще се включи и д-р Георги Барбаров – председател на Българската община в Република Молдова, град Кишинев. Ще участват още Ива Иванова – изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ и Стефан Спасов – началник отдел „Водено от общностите местно развитие“ в Министерството на земеделието и храните.

РАО „Тракия“ е учредена през 1997 година като неправителствено, независимо и доброволно сдружение на общини. Днес това е едно от най-големите по територия и население регионално сдружение на общини в България. Членове са 29 общини от 7 области. РАО „Тракия“ е посредник на общините-членки в обмена на информация и добри практики и има за цел да стимулира тяхното сътрудничество, да работи за повишаване ефективността и прозрачността на дейността на общините и за разширяване участието на гражданите в местното самоуправление.