close
България

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен търси да назначи медицински сестри и санитари

mbal-sliven

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен търси да назначи медицински сестри и санитари. В прикачения файл можете да видите кои отделения са обявили свободни позиции и минималните изисквания за заемане на длъжностите:

МБАЛ „Д-р Иван Селимински-„АД търси да назначи:

  1. Медицински сестри за:

1.Отделение по урология-2 ;

2.Отделение по анестезиология и интензивно лечение -2 ;

3.Отделение по нервни болести-2;

4.Болнична дезинфекция и стерилизация-1;

5.Отделение по ортопедия и травматология-2 .

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

  • Образователно – квалификационна степен : бакалавър по здравни грижи .
  • Да притежава теоретични знания и професионална компетентност.
  • Да притежава организираност, съзнателност и отговорност, дисциплинираност, умение за работа в динамична среда и екип ;комуникативност, желания за усъвършенстване и професионално развитие;, психическа устойчивост, спазване на морално-етичните норми в медицинската практика ;вежливост;емпатия .
  • Компютърна грамотност,

2.Санитари за отделения:

1.Отделение по анестезиология и интензивно лечение -1 ;

2.Отделение по нервни болести-1;

3.Отделение по психиатрия-1;

4.Отделение по инфекциозни болести-1.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

  • Основно или средно образование
  • Да притежава умения за прецизност, акуратност, инициативност ,чувство за отговорност,висока професионална нравственост,умение за работа в екип, отговорност и дисциплинираност,организираност,психическа устойчивост, конфиденциално поведение,коректност,точност и спазване на морално-етичните норми в медицинска та практика,вежливост

Лице за контакт:Илка Йорданова-икономист управление на човешките ресурси, тел.за връзка 044611728