close
България

МВР с Националната превантивна кампания „Предпазване на младите хора от престъпления” – Киберсигурност

IMG_7121

„Високото ниво на дигитална култура се явява имунната  система на нашата виртуална самоличност”

Непрекъснато развиващият се дигитален свят поставя въпроси като „Доколко личният живот е личен?”,  „Защитен ли съм- аз, работата ми, парите ми, семейството ми?”. Може ли да се чувстваме сигурни, когато голяма част от живота ни е  в Мрежата – пазаруваме, общуваме, банкираме, работим, забавляваме се, получаваме информация, търсим такава.

Какво е необходимо, за да сме защитени в Интернет?

Отговори на този и още въпроси дадоха инспектори  от Дирекция „Кеберсигурност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” в МВР на среща с ученици от 12 клас, от 10 сливенски училища. Вчера следобед бяха подведени две лекции в киносалона в сградата на Областната дирекция на МВР. Презентацията „Кой е срещу нас в мрежата” засегна най-честите грешки при общуване в Интернет и колко е важно  да имаме отговорно поведение. Целта на лекциите е да повиши дигиталната култура на младите хора, да обърне внимание на това, колко е лесно да станат жертви на измами и по-тежки престъпления. Нашата сигурност зависи от нивото на дигитална ни култура, екипът от „Киберсигурност”  сравняват дигиталната култура с имунната система, която да гарантира нашата безопасност. Чести са случаите, в които именно млади хора стават жертви на киерпрестъпления, което коренно променя живота им, но е важно да знаят, че не са сами. Екипите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”, които са обучени да се борят с този вид престъпност и разполагат с най-модерното оборудване мога да помогнат и помагат  в десетки случаи на измама, изнудване, злоупотреба с лични данни и други. На електронната страница на ГДБОП и страницата на дирекция „Киберсигурност” може да се намери подробна информация за видовете киберпрестъпления, съвети за предпазване и директна връзка за подаване на сигнал.

Темата на лекциите бе „Превенция на престъпления и виктимизация с използване на информационни и комуникационни технологии” и е последната от предвидените в кампанията за учебната 2023/2024 година.

Националната превантивна кампания „Предпазване на младите хора от престъпления” стартира през учебната 2022/2023 година. Тя е по инициатива на сектор „Контингент и превенция” към Главна дирекция „Национална полиция” като нейната основна цел е повишаване информираността на младите хора по важни теми, касаещи тяхната сигурност, здраве и живот. От началото на тази учебна година Областната дирекция на МВР в Сливен е организирала и провела лекции по темите  „Превенция на трафика на хора”, „Превенция на употребата на наркотични вещества”, „Превенция на престъпленията против собствеността” в партньорство с Община Сливен, Инспектората по образование и Регионалното управление на образованието в Сливен.