close
България

Местният парламент прие Наредбата за символиката и одобри новите състави на обществени и постоянни комисии

DSC_7255

Всичките 49 точки бяха приети на днешната редовна сесия на местния парламент в Сливен. След гласуване беше приета нова Наредба за символиката и частично изменена Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Подкрепа получи и дарение от страна на Община Сливен в размер на 160 хил. лв. за ремонт на салона на Народно читалище „Зора-1860“.

„Безспорна е нуждата от ремонт на залата. Сградата е емблематична за Сливен и приветствам тази инициатива на ръководството на читалището. Залата е собственост на културната институция, но ние като Община не можем да останем безразлични. Предлагам да помогнем с част от разходите, свързани с ремонта. Надявам са залата да придобие по-съвременен и приветлив вид“, заяви кметът Стефан Радев. Той използва случая да призове всички, които имат възможност, да се включат в инициативата, защото всяка помощ ще бъде полезна, за да се извършат повече ремонтни дейности.

Беше гласувано и разместване на средства по отделните пера в бюджета заради ремонти на няколко мостови съоръжения, за преустройство на Дома за стари хора в Сливен, закупуване на инвентар за Домашния социален патронаж и за други ремонтни дейности.

Общинските съветници гласуваха и промяна в състава на няколко от постоянните комисии към местния парламент и обществените комисии за избор на носителите на наградите на Община Сливен. За председател на Постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания бе избрана Лидия Димитрова.

Точките относно Програмата за работата на Общинския съвет през третото тримесечие на 2024 г., Планът за изпълнение на общинската стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците за настоящата година и протоколът на Комисията по стипендиите, също бяха подкрепени.

Местният парламент одобри разширяване на общинската транспортна схема по линия Сливен-Горно Александрово, като към нея бяха добавени Полигон „Ново село“ и Мокрен. Бе решено и даване на съгласие Общината да кандидатства с проект за саниране на сградата на детска градина „Минзухар“ в село Крушаре.

С решение на Общинския съвет бе увеличен допустимият брой на децата в смесени дневни групи в общинските ясли.

Разпоредителни сделки с общинска собственост, отпускане на финансови помощи и средства, също бяха включени в днешния дневен ред.

В началото на сесията председателят на Общинския съвет Димитър Митев информира за постъпило заявление от ръководителя на групата общински съветници от ГЕРБ, че в състава й е включен Георги Георгиев. Той положи клетва като общински съветник на миналата сесия в края на месец май. След решение на Върховния административен съд /ВАС/ от 7 май т. г., Георгиев зае мястото на Соня Келеведжиева.

Сесиите на Общинския съвет се излъчват на живо в реално време.

Подробна информация относно предварителните материали за дневния ред се съдържа на посочения линк: https://obs.sliven.bg/dneven-red-na-sesiite