close
България

Местният парламент ще гласува неотложни решения и ще определя състава на постоянните комисии

DSC_1299

Втора за мандат 2023 – 2027 г. сесия на местния парламент в Сливен ще се проведе в четвъртък, 14 декември. Новоизбраният общински съвет бе конституиран на 9 ноември, когато проведе първото си заседание.

Основният мотив за свикването му са предложения, свързани с текущи и неотложни дейности на Общината, които трябва да бъдат разгледани и гласувани преди края на календарната година. Сред тях попадат проекти, промени в наредби, удължаване срока на социална услуга с близо 500 потребители и други въпроси в полза на гражданите. По-конкретно, една от точките от дневния ред, е свързана с европейски проект по ОП „Региони в растеж“ за реставрация, консервация и ремонт на къщите – музеи на Хаджи Димитър и Добри Чинтулов, Музея на сливенския бит, първата текстилна фабрика в Сливен и на Балканите, крепостта „Туида“. За покриване дейностите по този проект Общината е договорила мостов кредит в размер до 3,8 млн. лв. от Фонд „Флаг“. Те трябва да бъдат разплатени на изпълнителите до края на тази година, когато приключва и програмата. Спазвайки сроковете, Общината ще успее да получи средствата от безвъзмездното финансиране.

Местният парламент трябва да се произнесе и по друга важна точка от дневния ред – Общината да кандидатства за съфинансиране на ремонт на бившия военен стадион по Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти към Министерството на младежта и спорта. Общата стойност на предвидените дейности възлиза на 2 365 393,48 лв. Половината от тях ще бъдат предоставени безвъзмездно според регламента на националната програма.

В рамките на сесията ще бъде гласувано и изменение на общинския бюджет, както и промяна на план-сметката за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване за 2023 г.

Също така предстои да бъде определен и съставът на постоянните комисии.

Тъй като все още няма избран председател, заседанието бе свикано по една от процедурите, предвидени в Закона за местното самоуправление и местната администрация – от една трета или повече съветници в състава на местния парламент. То ще се проведе в зала „Май“ от 9 ч.

Подробни материали за утрешния дневен ред се съдържат в сайта на Общински съвет – Сливен, в раздел „Сесии“.