close
България

Мръсният въздух убива над 18 000 българи годишно

mrysen-vyzduh

Над 18 100 души умират в България годишно заради дишане на мръсен въздух, предава БНР. През последните месеци еколози и лекари в цял свят изразиха тревогата си от завишаване на замърсеността на въздуха. Над Пекин е обичайна гледката на смог и мъгла от производство и автомобили. В Париж и доста други европейски градове също бяха отбелязани тревожни стойности на наситеност с фини прахови частици (ФПЧ), азотен и серен диоксид.

Дори в някои столици на Стария континент се предприеха конкретни мерки за ограничаване ползването на автомобили.

Освен използването на твърдо гориво /като въглища/, автомобилният трафик и някои производства, допълнителен принос към замърсяването с прахови частици в това време на годината оказва и влиянието на неблагоприятните климатични условия в страната като образуването на мъгли и ниската скорост на вятъра.