close
България

Награждават участниците в конкурса „Морето не е за една ваканция“

1

И тази година се получиха изключително голям брой творби от деца и ученици от цялата страна в конкурса за рисунка, фотография и мултимедийна презентация „Морето не е за една ваканция“.

В раздел „Рисунка“ бяха подадени над 500 творби; раздел „Фотография“ – над 300; раздел „Мултимедийна презентация“- 30 от всички 19 области на страната.

Организатори на този конкурс, който се провежда за 11-та година, са: МОН- гр. София, НДД- гр. София, РУО- Бургас, Община Бургас, Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас, Басейнова дирекция – «Черноморски район»- Варна и Регионална инспекция по околната среда и водите- Бургас.

Церемонията за връчване на наградите и откриване на изложбата с отличените рисунки и фотографии ще се състои на 30 октомври от 16,30 часа в Културен център „Морско казино“, зала „Петя Дубарова „.

На събитието можете да видите две отличени на първо място мултимедийни презентации от двете възрастови групи.