close
България

Налагат се ограничения в землището на село Нейково заради африканската чума по свинете

EPK-2 (2)

Областната епизоотична комисия проведе заседание във връзка с констатирано заболяване „африканската чума по свинете“ при отстрел на две диви прасета в землището на котленското с.Нейково. Заседанието се проведе на 5 декември под ръководството на зам.-областния управител Камен Костов.

Заразените диви животни са били отстреляни по време на лов. Изпратените за анализ проби са доказали наличие на острата зараза. Със заповед на директора на РДГ – Сливен Златка Азманова са определени три санитарни зони в района. В зона „А“ с площ от 3 кв.км се забраняват всякакъв вид дейности за период от 30 дни. Допуска се преминаване на служители по повод задълженията им във визирани от нормативната уредба случаи. В зона „Б“ с обхват 25 кв.км е разрешен ловът, но без кучета. В зона „В“ с обхват 172 км.км е допустимо ловуването с кучета. Подробности за местоположението на зоните, ограниченията и изискванията за биосигурност в зона „Б“ и „В“ – в заповедта на директора на РДГ – Сливен, публикувана в сайта на областната администрация, ИАГ, РДГ.

На заседанието се взе решение със съдействието на ОДБХ и Ветеринарния съюз да бъдат определени ветеринарни аптеки в четирите общини, откъдето ловните дружинки да се снабдяват с дезинфектанти, прибори и вещи, необходими за обеззаразяване и вземането на проби от отстреляните диви прасета.