close
България

НАПОО: Българите между 40 и 50 години са по-склонни да се обучават за нова професия

rabota

Най-активно участие в обучения за професия имат българите на средна възраст между 40–49 години, следвани от групата на 30-39 годишните, сочат данни на Националната агенция за професионално обучение и образование (НАПОО). Сравнително по-слабо представени в обученията са най-младите и хората на възраст.

Местоживеенето оказва съществено влияние върху участието на хората в учебни дейности. Пребиваващите в областните градове лица имат почти 3 пъти по-голям дял на участие, отколкото тези в малките населени места, и 5 пъти по-голям дял от тези в селата.

Степента на образование също оказва роля върху участието в професионалното обучение. С най-голям дял са онези, които имат средно, близо 60%, следвани от лицата, завършили висше образование.

35% считат, че записаният курс ще подобри материалното им благосъстояние, а 18 на 100 се надяват, че по този начин ще успеят да запазят работата си. Обучаваните лица изразяват висока степен на увереност по отношение на своята подготвеност в реална трудова среда.

В една или друга степен почти 100% от кадрите в центровете са удовлетворени от придобитите от тях теоретични и практически умения. Това се потвърждава и от високия процент на участниците в допитването, които биха препоръчали курса на свои приятели и познати.

И през 2020 година продължава да е голям интереса към курсовете за придобиване на степен на професионална квалификация по професии в сферата на информатиката, производството на облекло, строителството и услугите за красота.

В кратките курсове (за обучение по част от професия) най-много лица са обучавани по професиите охранител, монтьор на автотранспортна и монтьор на подемно-транспортна техника.