close
България

На кино и ресторант с дете след 22.00 часа само с декларация за придружител

restorant

Правителството одобри промени в Наредбата за специализиран закрила на деца на обществени места.

С измененията се регламентира ред за удостоверяване качеството на придружител на непълнолетно дете, навършило 14-годишна възраст след 22.00 ч., от страна на родител, попечител или лице, което полага грижи за детето, който не може да го придружи на обществени места. Удостоверяването ще се извършва чрез декларация по образец. Предвижда се в обектите да не се допускат лица, придружаващи деца след 22.00 часа, без представянето на декларация.

С промените в наредбата се предвижда изискване за собствениците, наемателите или ползвателите на търговски обекти, кина и театри, чиито обекти се посещават от деца, да поставят на видно място за клиентите, на входните места, табло с информация за изискванията за придружаване на деца на обществени места, включително за изискването за представяне на декларацията по образец, както и да публикуват тази информация и на поддържаните интернет платформи. /БНТ