close
България

Обучение за хигиената на ръцете се проведе в болницата в Сливен

3

В МБАЛ „Д-р Иван Селимински” гр. Сливен  се проведе двудневно обучение на  професионалистите по здравни грижи на тема: „Хигиена на ръце. Лични предпазни средства – подбор и принципи при използването им. Приложение на УВ лампи/устройства за дезинфекция в лечебното заведение”. Лектор беше д-р Мариета Алексиева – болничен епидемиолог в МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен”. Участие взеха  68 специалист по здравни грижи.

Ръцете са основен фактор за предаване на вътреболнична инфекция. Правилно проведената деконтаминация (измиване и/или дезинфекция) на ръцете е с доказана ефективност за превенция на инфекция и за защита както на пациентите, така и на медицинския персонал. Присъстващите  на  курса бяха запознати  с  елементите на хигиената на ръцете. Припомниха се правилата за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце, техниката за дезинфекция на ръце. Обърна се внимание и на стандартните предпазни мерки като задължителен минимум за превенция на вътреболнични инфекции. Прилагането на комплекса от стандартни предпазни мерки при грижата за всички пациенти осигурява висока степен на защита на пациенти, персонал и трети лица. Д-р Алексиева припомни  принципите за използване на личните предпазни средства и изборът на такива съгласно оценката на риска. Курсистите бяха запознати и с приложението  на УВ лампи/устройства за дезинфекция в лечебното заведение. Курсът завърши с практически занимания и тест. Курсът е акредитиран по ЕКС на БАПЗГ.