close
България

Обучение по алтернативна физическа активност ще се проведе на 19 юни в БСУ

bsu

Обучение по алтернативна физическа активност ще се проведе на 19 юни в БСУ в катедра „Педагогика“ от 09.00 до 16.00 часа. Инициативата е част от общинската програма „Активни и здрави Бургас“.

Оптималното здравословно състояние е сериозен дивидент от направена инвестиция в придобиването на знания и изграждането на трайни навици в ранна детска възраст.

Културата на здравословен начин на живот е пряко свързана със самооценката и самочувствието, нивото на продуктивност и изява у човек. Доказано е, че навици за съзнателно дишане и движение, физическа и спортна дейност, изграждат здрава основа за разгръщане потенциала на децата и израстването им в добри, съзнателни и отговори граждани.

Обучението е насочено към специалисти в Предучилищна и начална училищна педагогика.

ЦЕЛ: Да се представят алтернативни и иновативни методи на физическа активност за деца и ученици на възраст между 3 и 10 години.

Обучението включва теория и практика. Акцентува се на интерактивни занимания със спортно образователен характер на открито, с игри развиващи емоционалната интелигентност, двигателната култура, личностното израстване. Интеграцията на „Свободата на движение“ – практика включваща съзнателно дишане, разтягане и движение, в унисон с момента и емоцията.

Лектори и водещи на практикум с доказани резултати в работата си с деца и подрастващи:

Вели Аслан – „Дишането – ключът!“

Юлиян Казепов – „Дишай осъзнато!“; „Дишането и децата!“

Стоян Димитров – „Ученик – учител“; „Спорт и забава“

Гергана Брънзова – „Съзнание и тяло в едно“ ; „Свободата на движение