close
България

Общината получава безвъзмездно сграда за ОУ „Братя Миладинови“, за да се осигури обучение в една смяна

obtshina sliven

Община Сливен ще получи безвъзмездно сградата на бившето Средно професионално техническо училище по автотранспорт. Тя ще бъде предоставена за нуждите на Основно училище „Братя Миладинови“. Това ще позволи на най-голямото училище в общината и в Сливенска област да осигури едносменен режим на обучение на учениците, съобщиха от общинския пресцентър.

На заседание тази седмица правителството обяви имота от публична в частна държавна собственост и взе решение да го прехвърли в собственост на Общината. Искането бе изпратено след решение на Общинския съвет от 23 февруари м.г. по предложение на кмета Стефан Радев, подкрепено от Началника на РУО и Областния управител.

Сградата на бившето СПТУА с прилежащия терен от 34 921 кв.м се намира на бул. „Цар Симеон“ 61. Тя не се използва и е с отпаднало предназначение. Предстоят процедури за прехвърлянето на собствеността.

ОУ „Братя Миладинови“ е единственото основно училище в общината, което все още провежда образователния процес на две смени. Съществуващият сграден фонд е недостатъчен, липсва и възможност за разширението му, за да се въведе полудневен режим на обучение. Към момента в училището се обучават 1336 ученици, съобщи директорът Митко Митев. Намеренията са децата от началния етап да продължат да учат в досегашната сграда, а учениците от 5 до 7 клас да провеждат занятията в допълнителната.

Едносменният режим е задължителен съгласно Закона за училищното и предучилищното образование и пар.6 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование.