close
България

Община Нова Загора разпредели годишните субсидии на читалищата за 2019 година

1

На 10.01.2018 г. от 10:30 часа, в изпълнение на Заповед РД-12-2/03.01.2018 г. на кмета на община Нова Загора Николай Грозев, се проведе заседание на Комисия за разпределение на годишна субсидия за читалищата. Присъстващите бяха запознати с „Анализ за дейността на читалищата на територията на община Нова Загора”, изготвен на базата на подадените Анкетни карти. Председателят на комисията, заместник-кметът Светла Стоянова, информира присъстващите, че през настоящата година субсидираната численост за общинските читалища е в размер на 66 субсидирани бройки, като от тях 1 бр. е допълваща целева субсидия от Министерството на културата. След като бяха обсъдени промените през 2019 г. за всяко читалище, бе дадена възможност за въпроси, обръщения и обсъждане на текущи въпроси.